VÒNG QUAY LỖI 10k (100% TRÚNG 16999 KIM CƯƠNG)

LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

Tài khoản Giải thưởng Thời gian
linhdet*** Nhận được 16999 Kim Cương 05:00 25/05
trieu-n*** Nhận được 16999 Kim Cương 02:34 25/05
tinhtvt*** Nhận được 16999 Kim Cương 21:01 24/05
hung123*** Nhận được 16999 Kim Cương 19:05 24/05
ngu-dot*** Nhận được 16999 Kim Cương 18:31 24/05
nguyen-*** Nhận được 16999 Kim Cương 15:35 24/05
khanh-v*** Nhận được 16999 Kim Cương 14:50 24/05
anhlong*** Nhận được 16999 Kim Cương 14:05 24/05
0934035*** Nhận được 16999 Kim Cương 07:26 24/05
fblamdu*** Nhận được Kim Cương 01:00 24/05
phan-xu*** Nhận được 16999 Kim Cương 16:40 23/05
hoang43*** Nhận được 16999 Kim Cương 08:29 23/05
tungtts*** Nhận được 16999 Kim Cương 14:56 22/05
kinimoi*** Nhận được 16999 Kim Cương 14:56 22/05
tphat*** Nhận được 16999 Kim Cương 12:40 22/05
kiet-dz*** Nhận được 16999 Kim Cương 18:21 21/05
ngocdie*** Nhận được Kim Cương 15:37 21/05
ethiuna*** Nhận được 16999 Kim Cương 13:39 21/05
phat-tr*** Nhận được 16999 Kim Cương 11:03 21/05
kiet98*** Nhận được 16999 Kim Cương 06:52 21/05
annsihe*** Nhận được Kim Cương 06:09 21/05
dungdzx*** Nhận được Kim Cương 04:39 21/05
shjejen*** Nhận được 16999 Kim Cương 02:37 21/05
mieday2*** Nhận được 16999 Kim Cương 18:22 20/05
vu-ngoc*** Nhận được 16999 Kim Cương 18:21 20/05
jjhjhh*** Nhận được 16999 Kim Cương 12:52 20/05
gia-han*** Nhận được 16999 Kim Cương 12:26 20/05
wtfdee*** Nhận được 16999 Kim Cương 12:25 20/05
banh120*** Nhận được Kim Cương 12:25 20/05
trungff*** Nhận được 16999 Kim Cương 12:23 20/05
trinhho*** Nhận được 16999 Kim Cương 18:43 19/05
adminis*** Nhận được 16999 Kim Cương 18:43 19/05
adminis*** Nhận được 16999 Kim Cương 18:42 19/05
hieu111*** Nhận được 16999 Kim Cương 18:42 19/05
hung-ga*** Nhận được 16999 Kim Cương 18:17 19/05
nguyenm*** Nhận được Kim Cương 10:12 19/05
khoalon*** Nhận được 16999 Kim Cương 10:11 19/05
phamtua*** Nhận được Kim Cương 10:10 19/05
dtdsyld*** Nhận được 16999 Kim Cương 10:10 19/05
khangm6*** Nhận được 16999 Kim Cương 10:08 19/05
1234567*** Nhận được 16999 Kim Cương 07:43 19/05
khsgvv*** Nhận được 16999 Kim Cương 14:13 18/05
tttyfff*** Nhận được 16999 Kim Cương 09:28 18/05
0913421*** Nhận được Kim Cương 23:17 17/05
invisk8*** Nhận được 16999 Kim Cương 16:45 17/05
day-gi*** Nhận được Kim Cương 07:42 17/05
0939186*** Nhận được 16999 Kim Cương 06:12 17/05
ngo-nha*** Nhận được 16999 Kim Cương 18:55 16/05
giang-d*** Nhận được 16999 Kim Cương 17:30 16/05
58r57e5*** Nhận được 16999 Kim Cương 17:05 16/05