VÒNG QUAY LÌ XÌ TẾT 20K (100% TRÚNG 25000 KIM CƯƠNG)

LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

Tài khoản Giải thưởng Thời gian
knhi200*** Nhận được 25000 Kim Cương 05:38 25/05
hsouga*** Nhận được 25000 Kim Cương 02:34 25/05
0707329*** Nhận được 25000 Kim Cương 21:20 24/05
0369905*** Nhận được 25000 Kim Cương 20:51 24/05
tt5yuye*** Nhận được 25000 Kim Cương 19:05 24/05
7a_29ng*** Nhận được 25000 Kim Cương 07:26 24/05
song-a-*** Nhận được 25000 Kim Cương 08:29 23/05
tranvan*** Nhận được Kim Cương 18:21 21/05
cenalua*** Nhận được 25000 Kim Cương 17:51 21/05
hhhhhhh*** Nhận được Kim Cương 11:03 21/05
djkjdjd*** Nhận được 25000 Kim Cương 17:52 20/05
quanhon*** Nhận được 25000 Kim Cương 18:42 19/05
datnguy*** Nhận được 25000 Kim Cương 18:23 18/05
qwertyu*** Nhận được 25000 Kim Cương 08:41 17/05
hannguy*** Nhận được 25000 Kim Cương 17:05 16/05
huyenbb*** Nhận được 25000 Kim Cương 14:50 16/05
pphhuuc*** Nhận được 25000 Kim Cương 11:24 15/05
manhxh1*** Nhận được 25000 Kim Cương 02:01 15/05
le-chun*** Nhận được 25000 Kim Cương 15:58 13/05
doanhde*** Nhận được 25000 Kim Cương 06:49 13/05
taquang*** Nhận được 25000 Kim Cương 10:05 12/05
bonzenc*** Nhận được 25000 Kim Cương 02:41 12/05
kl-gami*** Nhận được 25000 Kim Cương 09:13 11/05
ccnhin*** Nhận được 25000 Kim Cương 01:16 11/05
quang-h*** Nhận được 25000 Kim Cương 01:14 11/05
huy3478*** Nhận được 25000 Kim Cương 19:44 10/05
nnjjknn*** Nhận được 25000 Kim Cương 18:55 10/05
long098*** Nhận được 25000 Kim Cương 09:29 10/05
thivan1*** Nhận được 25000 Kim Cương 06:20 09/05
tranvan*** Nhận được 25000 Kim Cương 19:12 08/05
lula-66*** Nhận được 25000 Kim Cương 18:00 08/05
giahanf*** Nhận được 25000 Kim Cương 12:27 08/05
dinhkha*** Nhận được 25000 Kim Cương 11:11 07/05
bbbbbb*** Nhận được 25000 Kim Cương 09:00 06/05
hshshhs*** Nhận được 25000 Kim Cương 23:31 05/05
minhduc*** Nhận được 25000 Kim Cương 22:28 05/05
ly-nhat*** Nhận được 25000 Kim Cương 12:52 04/05
0792519*** Nhận được 25000 Kim Cương 09:33 04/05
037889t*** Nhận được 25000 Kim Cương 02:01 04/05
tran-si*** Nhận được 25000 Kim Cương 01:25 04/05
1234564*** Nhận được 25000 Kim Cương 21:39 03/05
tn_sou1*** Nhận được 25000 Kim Cương 16:26 03/05
anhyeun*** Nhận được 25000 Kim Cương 08:12 02/05
ygvvfff*** Nhận được 25000 Kim Cương 20:53 01/05
ndgels*** Nhận được 25000 Kim Cương 18:08 30/04
tongle1*** Nhận được 25000 Kim Cương 18:07 30/04
taichod*** Nhận được Kim Cương 12:42 30/04
xulala*** Nhận được 25000 Kim Cương 10:28 30/04
inkvidk*** Nhận được 25000 Kim Cương 00:31 30/04
dungngd*** Nhận được 25000 Kim Cương 19:12 29/04